+45 66 12 51 98

Priser

Almindeligt tandeftersyn

Du får tilskud fra sygeforsikring til:

  • Undersøgelse
  • Tandrensning
  • Diagnostisk og forebyggende grundydelse
  • Individuel forebyggende behandling
  • Kontrol efter forebyggelse
  • Tandfyldning
  • Rodbehandling
  • Tandudtrækning
  • Visse operative indgreb
  • Undersøgelse og behandling af tandkødsbetændelse

Vidste du at prisen på almindelige tandeftersyn er fastsat fra staten og ens hos alle danske tandlæger?

Du kan se de aktuelle takster på sundhed.dk

Andre behandlinger

Når det gælder proteser, kroner, broer og andre tekniske arbejder, er det vores mål at kunne tilbyde dig de bedste løsninger.

Derfor arbejder vi kun sammen med de bedste dental laboratorier.